شریفی - شمال شرق

  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - تپه شمس آباد - خ. شریفی غربی - پ. 10 - ک.پ : 1667733893