باری نو (میوه)

  • مدیر - سیدمحمود میری
  • گلستان - آق قلا - شهرک صنعتی - فاز 2 - خ. سنتی شمالی 2 - مجتمع بسته بندی باری نو
ارزیابی