شرکت کاوشگران باصر

بازرسی فنی نخستین و با ارزش ترین نیاز صنایع
  • مدیر - داود بیک محمدنژاد
  • تهران - منطقه 6 - م. فردوسی- خ. موسوی (فرصت) - ک. بهبهان - پ. 13 - ط. چهارم - واحد 4 - ک.پ : 1581976611