شرکت ارتباطات تلفن آسیا

  • مدیرعامل - کسری محقق زاده چهارسوقی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عربعلی (نوبخت) - خ. دوم - پ. 21 - ط. اول - ک.پ : 1533836111