بانک ملت - سرپرستی منطقه 3

  • تهران - منطقه 11 - ولی عصر - نرسیده به خیابان امام خمینی - روبروی کاخ مرمر