بیمارستان تهرانپارس - تامین اجتماعی

  • مدیر - عراقی
  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه سوم - ک.پ : 1653888971
  • ،
مستقرها :

دکتر احمد شاکری - پزشک عمومی
دکتر افسانه خضرایی - متخصص زنان و زایمان
دکتر ایوب خاقانی - متخصص زنان و زایمان
دکتر آزیتا ابراهیم پور - متخصص زنان و زایمان
دکتر آناهید آهنگری - متخصص زنان و زایمان
دکتر پاتریسیا سازگار - متخصص زنان و زایمان
دکتر ترانه آزادی - متخصص زنان و زایمان
دکتر ترسا زریسفی - متخصص زنان و زایمان
دکتر حسین سلیمیان - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر حسین هزاوه ای - متخصص جراحی عمومی
دکتر حمیدرضا تقی زاده - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر حیدر جوادی - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر رحمت اله آزادی - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر رستم خسرویانی - متخصص داخلی
دکتر رضوان کاظمی زهرانی - متخصص زنان و زایمان
دکتر رویا فرهودی زاده - متخصص زنان و زایمان
دکتر زهرا توکل - متخصص زنان و زایمان
دکتر زهرا فرهادی - متخصص زنان و زایمان
دکتر زهره شجاع ابیانه - متخصص زنان و زایمان
دکتر سوسن ذرات - متخصص زنان و زایمان
دکتر سوسن ضیایی - متخصص زنان و زایمان
دکتر سیدحسین حسن پور اونجی - فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دکتر سیدمحمدعلی مدینه ای بناب - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر سیما شکری صلحدار - متخصص زنان و زایمان
دکتر سیما نورهاشمی - متخصص زنان و زایمان
دکتر عزت افتخاری - متخصص زنان و زایمان
دکتر فاطمه اسدی - متخصص زنان و زایمان
دکتر فریدون غنی پور - متخصص جراحی عمومی
دکتر کاترین پزشکی - متخصص زنان و زایمان
دکتر کامران بابازاده - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر کرم ناییجی - متخصص قلب و عروق
دکتر مجید حلواچی - متخصص قلب و عروق
دکتر محمدحسین شهبازی - متخصص مغز و اعصاب
دکتر محمدرضا برنجیان - فوق تخصص نازایی
دکتر محمدرضا حسن حقیقی فرد - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر مسروره حسینی - متخصص زنان و زایمان
دکتر مهتاب آجوند - متخصص زنان و زایمان
دکتر مهدی بابوی نژاد - فوق تخصص قلب و عروق
دکتر مهدی راستاد اسکویی - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر میترا عربی - متخصص قلب و عروق
دکتر نبی اله نصیری - متخصص زنان و زایمان
دکتر ندا رستم زاده - متخصص زنان و زایمان
دکتر نغمه منصوری بروجنی - متخصص زنان و زایمان
دکتر جلوه - متخصص زنان و زایمان
ارزیابی