شرکت صنایع مخزن حداد

  • مدیر - هادی حداد
  • تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی - نبش خیابان شمشیری - ک.پ : 1383916731
ارزیابی