دکتر شهین دخت قریشی

  • مدیر - شهین دخت قریشی
  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه سوم - بیمارستان تهرانپارس - ک.پ : 1653888971