صادقی بایگی

  • مدیر - احمد صادقی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - ساختمان تحصیلی - ط. سوم - پ. 303 - ک.پ : 1117717451
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی