بانک ایران زمین - شعبه بلوار امین قم - کد 710

  • قم - قم - بلوار امین - بین کوچه 31 و 33