شرکت کاراتوزین الکتریک

  • مدیر - محمد نقی یی
  • تهران - منطقه 10 - آزادی - بین خیابان جیحون و آذربایجان - جنب کفش ملی - پ. 366 - ط. پنجم - واحد 8
  • ، ،