سورنا

  • مدیر - سوسن خطاطان
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی غربی (کیهان) - پ. 143 - ط. چهارم - واحد 7 - ک.پ : 1577718731

سورنا در یک نگاهمدیر و مترجم مسئول خانم سوسن خطاطان فوق لیسانس حقوق از دانشگاه کمبریج
ترجمه عادی و رسمی اسناد و مدارک با بهترین کیفیت در اسرع وقت با تایید قوه قضاییه و وزارت امور خارجه
ارزیابی