بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین)

  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر - ک.پ : 1593666594
مستقرها :

دکتر ابوالفضل خلیلیان - متخصص جراحی عمومی
دکتر پیروز فرهود - متخصص جراحی عمومی
دکتر سیدسجاد رضوی - متخصص بیهوشی
دکتر سیدمحمدعلی معلم - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر سیروس نعمتی - فوق تخصص قرنیه
دکتر عباس قنبریان - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر علی رضا بشارت - فوق تخصص قرنیه
دکتر فیروز شهبازی - فوق تخصص قرنیه
دکتر محمد فقیهی - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر مصطفی حسینی - متخصص جراحی عمومی
دکتر منظر سلیمانی - متخصص زنان و زایمان
دکتر مهدی نیلی - فوق تخصص شبکیه
دکتر میترا ملاحسن کاشانی - متخصص زنان و زایمان
ارزیابی