دکتر احمد آقاببکی

  • البرز - کرج - چهارراه طالقانی - طالقانی شمالی - ک .نسیم - ساختمان پزشکان زرین - ط. زیرزمین - واحد ا

دکتر احمد آقاببکی در یک نگاهدر این مرکز بسیاری از فعالیتهای مجاز پزشکی در سطحی بسیار علمی وکاملاً منطبق با آخرین متدهای موجود و مجاز و خارج از حد تصور شما ارائه میگردد لذا قبل از انجام هرگونه اقدام پزشکی میتوانید با ما مشورت نمایید .
ارزیابی