مرکز تحقیقات هماتولوژی - انکولوژی و پیوند سلول های

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بیمارستان شریعتی
  • ،