شرکت مهندسی فیروزا

در همه جای صنعت نشانی از فیروزا است.
  • مدیر - قاسم ابراهیمی مجد
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 9 - روبروی شرکت پارس خودرو - نبش خیابان پوری (کوهک) - ک.پ : 1399617911