کارخانه سیمرغ زیاران

  • قزوین - آبیک - جنب شرکت گوشت زیاران - کیلومتر 7
  • ،
ارزیابی