شرکت پخش صالحان (یکی بود نمکی - ذرت حجیم شده)

  • مدیر - هادی رزازیان
  • قزوین - بویین زهرا - شهرک صنعتی لیا - خ. بوعلی - خ. مولوی