شرکت مشاورین پرنگ رایانه (پزشکی)

  • مدیر - علی رضا فریدی
  • تهران - منطقه 6 - فاطمی - خ. کاج - ک. سوم - پ. 2 - ط. چهارم