دکتر بیژن شاهرخی ابراهیمی

  • تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - ساختمان پزشکان اطبا 18 - ط. اول - ک.پ : 1585955618