شرکت مانیس

  • مدیر - سیدمحمدرضا ابراهیمی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - بعد از کارخانه ارج - ک.پ : 1398915313