شرکت فرآورده های گوشتی قزوین (ال دی)

  • مدیر - سلطانی
  • قزوین - قزوين - پادگان - جنب میدان عارف
  • ،