کارخانه نشاگستر پردیس

  • مدیر - گل گلی
  • قزوین - بویین زهرا - شهرک صنعتی لیا - بلوار صنعت گران - خ. بهره وری
کلمات کلیدی :

اتصالات

|

پلی اتیلن

|

لوله

ارزیابی