کارخانه هلی فلکس ایران

  • مدیر - علی رضا عسگری
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت پنجم - خ. شیخ بهایی
کلمات کلیدی :

لوله

|

لوله خرطومی

ارزیابی