کارخانه طایفه

  • قزوین - البرز - محمدیه - شهرک محمدیه - کمربندی بابایی - بالاتر از پمپ بنزین
  • ،