دارالشفا امام حسن مجتبی - خیریه

  • مدیر - نورصالحی
  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - خ. شکوفه - خ. نورصالحی - ک.پ : 1719653194
  • ، ،