ثامن الائمه - شعبه امام خمینی - کد 201

  • کرمان - کرمان - امام خمینی - روبروی تیمچه محمودی