شرکت ساینا صنعت مهر

  • مدیر - علی قدیری
  • تهران - منطقه 6 - م. فردوسی - خ. قرنی - ک. علوی - پ. 3 - واحد 4 جنوبی