شرکت صنعتی ونان (تقلیل فشار گاز)

  • مدیرعامل - داریوش صفارزاده
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - نبش مفتح - ک. شانزدهم - ساختمان 8 - واحد 10 و 15 - ک.پ : 1587854855
کلمات کلیدی :

تنش زدایی

|

گاز

|

لوله

|

نفت

کارخانه

ایران - مرکزی - ساوه - شهرک صنعتی کاوه - بلوار آزادی - خ. 8 - پ. 15
ارزیابی