شرکت نگین طب پارسیان

  • مدیر - محمدل محسنی
  • تهران - منطقه 6 - فاطمی - تقاطع کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی اداره مهندسی ارتش - ساختمان 194