بانک ملی - شعبه شماره گذاری شهرک آزمایش - کد 547

  • تهران - منطقه 2 - شیخ فضل اله نوری - داخل شهرک آزمایش - ک.پ : 1464793113