بانک ملی - شعبه شماره گذاری شهرک آزمایش - کد 547

  • تهران - منطقه 2 - شهرک آزمایش - ک.پ : 1464793113