شهرداری منطقه 13 - معاونت امور شهری و فضای سبز

  • تهران - منطقه 13 - دماوند - خ. زاهد گیلانی - ک. اصفهانی زاده
  • ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 13 - مناطق و نواحی شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 13 - خدمات شهری - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 13 - واحد زیباسازی - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی