حوزه هنری تبلیغات اسلامی

  • مدیر - مومنی شریف
  • تهران - منطقه 6 - ایرانشهر - تقاطع خیابان سمیه - ساختمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - ک.پ : 1599713111