مشرق

  • مدیر - سیدعلی سیدمراد
  • پاکدشت - عباس آباد علاقه بند - مجتمع صدرا - اولین سوله سمت چپ