ترمینال غرب - تعاونی 8 (لوان تور)

  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه جناح - ترمینال غرب - تعاونی 8 - ک.پ : 1391653143
  • ، ،
ارزیابی
ایجاد سایت وجیهه : ایجاد سایت
به نظر من ایجاد یک سایت کلی برای خرید بلیط الکترونیکی انجام شود مثل سایت مسافربری راه آهن رجا، به این ترتیب بسیاری از کارهایی که وقت شمارا می گیرد و هم وقت مردم را برای اینکه مسافتی را باید طی کنند تا به مقصد خرید بلیط برسند ، اما اگر این سایت راه اندازی بشه دیگه هم در وقت شما صرفه جویی می شود و هم در وقت مردم .با تشکر