بانک ملی - شعبه آپادانا - کد 186

  • تهران - منطقه 7 - سهرورودی - خرمشهر (آپادانا) - تقاطع خیابان عربعلی (نوبخت) - پ. 97 - ک.پ : 1533898714
  • ، ، ، ، ، ،