ترمینال غرب - گیتی پیما

  • مدیر - داریوش مقتدری
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه جناح - ترمینال غرب - ک.پ : 1391653154
  • ،