شرکت تارین (برق صنعتی)

  • مدیر - بهرام مرسلی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - روبروی خیابان صابونچی (مهناز) - پ. 121 - ط. اول - ک.پ : 1533857313
ارزیابی