پارسیان

پارسیان در یک نگاهدرمانگاه دامپزشکی پارسیان در سال 1389 در شهر زواره از توابع شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان توسط دکتر محسن صالحی کهریزسنگی تأسیس و راه اندازی شد و از آن تاریخ تا کنون این مرکز علاوه بر شرکت فعال در اجرای طرحهای دولتی واکسیناسیون دامهای منطقه در ارائه خدمات درمانی و ارائه مشاوره های بهداشتی مدیریتی در خدمت صنعت دام و طیور منطقه بوده است. این مرکز در توزیع انواع واکسنهای مجاز دام وطیور نیز فعالیت بسزایی دارد .

www.parsianclinic.rzz.ir
ادعا نمیکنیم که بهترینیم، اما خرسندیم که بهترینها ما را برگزیده اند
ارزیابی