کارخانه چم چم بافت

  • البرز - کرج - شهرک صنعتی اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار غزالی غربی - بعد از بلوار فارابی - اولین فرعی - خ. گلدیس
ارزیابی