ثامن الائمه - شعبه فجر - کد 133

  • خراسان رضوی - نیشابور - طالقانی غربی