ترمینال غرب

  • مدیر - توفیقی
  • تهران - منطقه 5 - م. آزادی - خ. محمدعلی جناح - ترمینال غرب - ک.پ : 1391653111