شهدای دخانیات - تامین اجتماعی

  • تهران - منطقه 11 - قزوین - جنب کارخانه دخانیات - درمانگاه شهدای دخانیات - ک.پ : 1331838719
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

مستقرها :

دکتر زهرا مقیمی - پزشک عمومی
دکتر صدیقه حاج قاسمی - فوق تخصص کودکان
دکتر کبری تسبیحی - متخصص زنان و زایمان
دکتر ناصر واحد - دندانپزشک
ارزیابی