شرکت چوب فلز

  • مدیر - هوشنگ رمضانی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 7 - خ. 16 (رنگین) - پ. 1 - ک.پ : 1389794361