پارت بنز

  • مدیر - پرویز دیلمقانی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عشقیار (نیلوفر) - پ. 5 - ک.پ : 1533853789
  • ،