تکنیک صنایع

  • مدیر - علی یوسفی
  • تهران - منطقه 12 - امام خمینی - روبروی وزرات امور خارجه - پ. 48
  • ،