بیمارستان سینا - تامین اجتماعی - مرکز آموزشی درمانی

  • مدیر - غفارزاده
  • تهران - منطقه 12 - امام خمینی - نرسیده به میدان حسن آباد - ک.پ : 1136746911
مستقرها :

دکتر جواد سلیمی - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر حسن فرهمند - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر حسین کرجالیان - متخصص رادیولوژی
دکتر سیدمحمدکاظم آقامیر - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر شهاب دولتشاهی - فوق تخصص گوارش
دکتر عباس امیرجمشیدی - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر عبدالرسول مهرسای - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر عبدالعلی لهراسبی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عصمت منشی زاده - متخصص قلب و عروق
دکتر علی رضا شریفی - فوق تخصص گوارش
دکتر غلام رضا پورمند - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر لعبت گرانپایه - متخصص جراحی عمومی
دکتر ماهرخ دائمی - متخصص جراحی عمومی
دکتر محمدرضا ظفرقندی - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر محمدرضا قینی - متخصص مغز و اعصاب
دکتر محمدرضا نیکوبخت - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر محمد شیرانی - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمدقاسم محسنی - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر محمود معتمدی - متخصص مغز و اعصاب
دکتر مرتضی تقوی - متخصص جراحی عمومی
دکتر منصوره تقا - متخصص مغز و اعصاب
ارزیابی