پایگاه مقاومت شهیدرسول رضایی

  • مدیر - فتح اله جاویدپور
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عشقیار (نیلوفر) - م. شهدای هویزه (نیلوفر) - مسجدالرضا - ک.پ : 1533843753
ارزیابی