الکترو مکانیک گارنیک

  • مدیر - کارنیک آوانسیان
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عشقیار (نیلوفر) - م. شهدای غزه (نیلوفر) - پ. 19 - ک.پ : 1533844594